Werkgeluk

Uncategorized

Werkgeluk, het is een term die we steeds vaker horen. Meer dan ooit beseffen we hoe belangrijk het is om ons werk met plezier te kunnen verrichten. We besteden immers een groot deel van onze tijd aan werken. Daarom is het belangrijk dat we ook tijdens onze werkuren goed voor onszelf zorgen, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak.

Fysiek en mentaal

Het is al langer bekend dat een juiste (zit)houding, ergonomische kantoormeubelen en een goed werkklimaat een positieve invloed hebben op werknemers. Maar ook het werkgeluk speelt een belangrijke rol. Maar hoe is werkgeluk te meten? En waar wordt het op gebaseerd?

Efficiënt werken

Als er op een efficiënte manier gewerkt kan worden dan is dat wel zo prettig, voor zowel de werknemer als de werkgever. Het systeem waarmee gewerkt wordt moet daarom voor alle medewerkers eenvoudig te gebruiken zijn. Een CRM-systeem zoals dat van Lime technologies biedt die mogelijkheid: alle belangrijke informatie is op één plek te vinden en gegevens worden door middel van overzichtelijke dashboards weergegeven. Deze efficiënte organisatie draagt beslist bij aan het werkgeluk van alle medewerkers. Bovendien leidt deze systematiek tot meer omzet.

Vertrouwen en plezier in het werk

Het is ook belangrijk dat werknemers het gevoel hebben dat de leidinggevende vertrouwen heeft in en respect toont voor zijn medewerkers. In dat geval durven werknemers zichzelf te zijn en voelen ze zich vrij om hun mening te geven wanneer ze bijvoorbeeld vinden dat het anders moet. Als medewerkers zich niet gerespecteerd voelen of als er een gebrek aan vertrouwen is, dan zijn ze eerder geneigd om de leidinggevende naar de mond te praten. En dat is jammer, want juist door gezamenlijk de zaken te overleggen kunnen mooie oplossingen ontstaan.

De omgang met collega’s

Net zo belangrijk is dat de werknemer verbinding voelt met het bedrijf en achter de doelen van de organisatie staat. Maar ook een plezierige omgang met collega’s is van groot belang. Leuke teamuitjes bevorderen een prettig onderling contact. Ten eerste wordt de band met collega’s hierdoor vaak beter, en ten tweede komen werknemers tot de ontdekking dat er ook gelachen kan worden met deze collega’s. Onnodig te zeggen dat dit bijdraagt aan het werkgeluk.

Een gevoel van waardering

Werknemers moeten uiteraard ook het gevoel hebben dat het werk dat ze verrichten nuttig is en gewaardeerd wordt. Dit werkt zowel stimulerend als motiverend. Medewerkers zullen nog beter hun best doen en nog beter presteren als het duidelijk is dat de inzet gewaardeerd wordt en daar ook erkenning voor is. Bovendien is het belangrijk dat een werknemer zich kan blijven ontwikkelen en dat de aanwezige talenten worden benut. Tenslotte is het prettig als de werknemer zelf kan beslissen over de manier waarop het werk wordt uitgevoerd en dat er geluisterd wordt naar zijn of haar argumenten. Werkgeluk wordt gezamenlijk gecreëerd: zowel de werknemer als de werkgever draagt hieraan bij.

nullpoint