Investeren in werknemers, kosten besparen op termijn

Gezondheid

Allemaal goed en wel, sport op het werk stimuleren, maar wat gaat dat grapje kosten? Een vraag die veel managers en CEO’s zich ongetwijfeld stellen bij het lezen van al deze informatie. Hoewel sporten op het werk stimuleren niet per se veel geld hoeft te kosten aan het bedrijf, is enige investering toch vaak een noodzaak, zeker in bedrijven waar nog helemaal geen actieve werkcultuur aanwezig was. Dat geld zal het bedrijf echter dubbel en dik terugverdienen op lange termijn.

Ziektekosten besparen
Een duidelijk voordeel van het welzijn van werknemers bevorderen, is dat ze dan minder vaak ziek zijn. En ziekte is een grote kost, zowel voor bedrijven individueel als de economie in het algemeen en de ziekteverzekering. Elk jaar ondergaan meer dan een miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk alleen al een werkgerelateerde ziekte. Dat leidt tot maar liefst 27 miljoen verloren werkdagen per jaar, wat de economie van het land naar schatting 13 biljoen pond kost.

Sport en lichaamsbeweging is een sterk wapen in de strijd tegen ziekteverzuim. Een studie van de universiteit van Bristol wijst uit dat werknemers met toegang tot sportmogelijkheden op het werk kalmer en meer gefocust zijn, meer energie hebben, en minder stress ondervinden. De kost van die gratis gympas win je als werkgever dus gemakkelijk terug op termijn.

Minder verval onder werknemers
Naast de gezondheidsvoordelen zijn aantrekkelijke sportfaciliteiten op het werk ook een sterke drijfveer om werknemers aan te trekken en in het bedrijf te houden. Een aantrekkelijk pakket voordelen en een aangename werkcultuur bovenop een faire verloning maakt dat werknemers niet gemakkelijk van job zullen veranderen of naar de concurrentie overstappen. En een gelukkige werknemer is er twee waard!

Verhoogde productiviteit
Allerlei studies wijzen erop dat sporten op het werk de productiviteit alleen maar verhoogt, ook al wordt een deel van de werktijd opgeofferd aan een activiteit die technisch gezien niet werkgerelateerd is. Het idee dat langere werkdagen en veel overuren leiden tot meer prestatie, wordt tegenwoordig gelukkig niet meer als accuraat beschouwd. Onze concentratiespanne kan immers niet eindeloos gerokken worden, maar er is wel één manier om die concentratie ten minste op te frissen: sporten!

Het moge ter conclusie dus duidelijk zijn dat lichaamsbeweging op het werk stimuleren, ondanks de kleine initiële investering, op termijn alleen maar vruchten afdraagt voor werkgever én werknemer.

nullpoint